Fundacja Orange

działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy angażuje młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych technologii. W projekty Fundacji włączają się wolontariusze z Orange. Fundacja została powołana przez Orange Polska S.A. w 2005 roku.

Przez ostatnie 10 lat działalności odpowiadała na liczne potrzeby społeczeństwa - dostarczała Internet i nowe technologie do miejsc zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dbała o bezpieczeństwo dzieci w Internecie, zapewniała możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych młodzieży, mieszkańcom małych miast i wsi, a także osobom starszym. W tym czasie Fundacja nauczyła ponad 30 tys. dzieci zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, wsparła powstanie narzędzi ochrony on-line i prowadzenie projektów edukacji cyfrowej dla 25 tys. dzieci, pomogła 3,5 tys. bibliotek publicznych, 10 tys. szkół, 1000 szpitali i ponad 900 organizacjom w Polsce, angażując w swoje działania 3 tys. wolontariuszy rocznie. Założyła i pomaga prowadzić 76 multimedialnych świetlic – Pracowni Orange – w małych miejscowościach w Polsce. Przekazała także ponad 479 dotacji różnym organizacjom społecznym na realizację inicjatyw z zakresu edukacji, kultury i rozwoju społeczności lokalnych.

Programy Fundacji oparte są na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie. Fundacja aktualnie prowadzi następujące programy: Bezpiecznie Tu i Tam, MegaMisję, Orange dla Bibliotek, Pracownie Orange, Telefon do Mamy i Dźwięki Marzeń.

Więcej informacji na:

www.fundacja.orange.pl
www.facebook.com/FundacjaOrange

Patroni medialni: